https://www.hetwaterland.nl/cp/thumb.php?src=cp/uploads/carrousels/20170621_093040(2).jpg&w=1200&q=85
Schoolplein bovenbouw

Stagebureau

Om alle vormen van stage die onze school kent, de uitstroom naar arbeid of een vervolgopleiding, de diplomering en de nazorg goed te laten verlopen heeft de school de beschikking over een stagebureau.
De medewerkers van het stagebureau geven uitvoering aan deze activiteiten en werken nauw samen met de leerling, ouder en coach. Het stagebureau is  in kantoor 0.20 op de begane grond.
Het stagebureau stelt jaarlijks een handboek stages op. Deze vindt u op de website.
 

  1. Het is in de eerste plaats de taak van het stagebureau de leerlingen en de coaches te begeleiden en helpen bij stages. Het stagebureau is dus in principe altijd bereikbaar voor lln., ouders, coaches en bedrijven. Wij helpen bij het vinden van een geschikte stageplaats voor uw zoon of dochter en onderzoeken of de stage voldoende leeractiviteiten biedt en veilig is. 
  1. Tijdens de schoolperiode van uw zoon of dochter worden er verschillende informatie bijeenkomsten georganiseerd keuze van richtingen, voorbereiding op de examens, de uitstroom naar arbeid of een vervolgopleiding. Afhankelijk van de actualiteit en noodzaak. U ontvangt per post of e-mail ruim van te voren een uitnodiging voor zo’n informatie avond.
  1. Het stagebureau onderhoudt goede contacten met organisaties en instellingen die belangrijk zijn bij het zoeken, vinden en behouden van stage- en  arbeidsplaatsen. Onze belangrijkste partners hierbij zijn: het UWV, de diverse gemeentes en in het bijzonder die van Leiden, de Sociale Werkvoorzieningen (DZB, De Mare en de DSW), MEE. Het stagebureau ondersteunt de leerling en ouders met informatie en hulp bij aanmeldingen bij het UWV, de Aanvraag Beoordeling Arbeidsvermogen
    (ABA), WAJONG, No-Risk polis en andere formulieren.
  1. We begeleiden onze leerlingen bij het doorstromen naar het Middelbaar Beroeps Onderwijs. We werken daarom nauw samen met het ROC Leiden, Het Mondriaan, ID College, MBO Rijnland en het Wellant College Oegstgeest.
  1. Na het verlaten van de school volgen we onze leerlingen nog twee jaar en helpen we daar waar nodig en wenselijk is.
  1. Het stagebureau verzorgt door middel van foto’s, filmpjes, presentaties, voorlichting en folders de bekendheid en PR van stages op onze school. 

Stagebureau: 071-5163639
E-mail: Andrea Osses       a.osses@hetwaterland.nl
            Henk van Nierop  h.vannierop@hetwaterland.nl
 

Het Waterland

Boerhaavelaan 345

2334 EM Leiden