Team

Schooljaar 2023-2024

 

 

 

 

Directie

 

 

Directeur-bestuurder

Dhr. A.Lippens  
Adjunct-directeur

Dhr. G.Hueting

 

 

 

 

Coaches

 

 

1A

Mw. I. Schapink

 

1B

Mw. N. Hartlooper

 

1C

Mw. J. van der Meer

 

 

 

 

2A

Mw. I. Tieleman

 

2B

Mw. M. Andriesse

 

2C

Mw. W. Kruitbosch

2D

Dhr. M. van Dolder

 

 

 

 

3A

Mw. E. van der Zon

 

3B

Dhr. J. de Graaff

 

3C

Dhr. F. van der Voet

3D

Mw. D. Struyk

3E

Dhr. M. Slegtenhorst

 

 

 

4A

Mw. M. van der Plas

 

4B

Dhr. H. van Kampen

 

4C

Dhr. B. van Dam

 

4D

Dhr. D. Cannoo

 

4E

Mw. M. van der Lans

 

 

5A

Mw. M. van den Berge

 

5B

Dhr. J. Bauman

 

5C

Mw. M. van den Berge Mw. E. Vermeulen

 

 

 

Stagebureau

 

 

Stages en nazorg

Dhr. H. van Nierop

 

Stages en nazorg

Mw. A. Osses

 

Stages en nazorg

Dhr. J. Bauman

 

WerkErvaringsPlek-medewerkster

Mw. C. van der Veer

 

 

 

 

Vakdocenten 

 

 

Techniek bovenbouw

Dhr. D. Cannoo

 

Techniek onder- en bovenbouw

Dhr. M. Erciyes

 

Lichamelijke opvoeding

Dhr. R. Bout

 

Fitness

Dhr. R. Etnel

 Dhr. R. de Hek

Groen, onderbouw

Dhr. P. Warmerdam

 

Beeldende vorming

Mw. M. Visser 

 

Beeldende vorming

Mw. A. Ticheler

 

Koken onderbouw

beeldende vorming

Mw. M. Stadwijk

 

Ondersteuning lessen

Mw. S. Boerman

 

Begeleiding en opvang leerlingen

Dhr. T. Karels

 

 

Zorg en begeleiding

 

 

Orthopedagoog

Mw. J. Smit

Mw. M.Demiraku

Orthopedagoog

Mw. L. Bakker

 

Orthopedagoog

Mw. A. Geurts

 

Zorgcoördinator

Dhr. G. Hueting

 

Schoolarts

Mw. E.van der Ven

 

Begeleider passend onderwijs

Mw. L. van Houten 

 

Agile coördinator

begeleider docenten

Mw. M. van den Berge

 

NT2 coördinator

Mw. A. Ladewig

 

 

 

 

Onderwijs ondersteunend personeel

Conciërge

Dhr. A. van Beelen

 

Leerwerkmeester techniek

Dhr. A. Vrijland

 

Catering, kantine

Dhr. T. van der Plas

 

Leerlingenadministratie

receptie

Mw. M. van Duijn

 

Verzuimadministratie

financiële administratie 

Mw. M. Caliskan

 

Facilitair medewerker

Dhr. H. Idrissi

 

Facilitair medewerker

receptie

Mw. L. Roedoe

 

ICT beheerder

Dhr. R. Schoonbeek

 

Ondersteuning lessen

Mw. C. van der Veer

 

Facilitair medewerker

ondersteuning lessen

Dhr. M. de Haas 

 

Verzuimcoördinator Mw. M. Nieuwkerk