Reisweek leerjaar 3 naar Oostenrijk

Ook dit schooljaar gaan leerlingen uit leerjaar 3 op reis. Leerlingen kunnen kiezen uit 3 opties:

- Parijs

- Oostenrijk - skieën of snowboarden

- Nederland

 

In oktober hebben leerlingen kunnen kiezen met welke reis zij meegaan. 

 

Ook dit jaar is er weer een reis naar Oostenrijk. 

De reis naar Oostenrijk gaat dit jaar naar Wörgl.

Het vertrek naar Oostenrijk is op zondag 3 maart en de terugkomst is op vrijdagmiddag 8 maart. 

 

De bijdrage voor reis naar Oostenrijk voor de leerling is € 200,00

De school betaalt daarnaast het grootste deel van de kosten voor deze reis, zodat het voor iedereen mogelijk is om ook aan deze reis deel te nemen. 

 

Ouders zijn in november per brief geïnformeerd over o.a. de voorwaarden waaronder leerlingen aan de reis kunnen deelnemen. Ook over de wijze van betaling. 

 

Op 15 januari is er een voorlichtingsavond over de reizen voor leerlingen en ouders. De informatieavond start om 19.00 uur.  Hier wordt meer informatie gegeven over de reizen en is er gelegenheid om vragen te stellen. 

 

Van de ouders/verzorgers verwachten wij dat minimaal één volwassene bij de informatieavond aanwezig is. Tijdens de reisweek hebben wij de verantwoordelijkheid voor uw zoon of dochter en wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent.