Reisweek leerjaar 3 naar Parijs

Ook dit schooljaar gaan leerlingen uit leerjaar 3 op reis. Leerlingen kunnen kiezen uit 3 opties:

- Parijs

- Oostenrijk 

- Nederland

 

In oktober hebben leerlingen kunnen kiezen met welke reis zij meegaan. 

 

De reis naar Parijs is in de week van 4 t/m 8 maart 2024. Vertrek op maandagmorgen - terugkomst op vrijdagmorgen in alle vroegte. 

 

De bijdrage voor reis naar Parijs voor de leerling is € 200,00

De school betaalt daarnaast het grootste deel van de kosten voor deze reis, zodat het voor iedereen mogelijk is om ook aan deze reis deel te nemen. 

 

Ouders zijn in november per brief geïnformeerd over o.a. de voorwaarden waaronder leerlingen aan de reis kunnen deelnemen. Ook over de wijze van betaling. 

 

Op 15 januari is er een voorlichtingsavond over de reizen voor leerlingen en ouders. De informatieavond start om 19.00 uur.  Hier wordt meer informatie gegeven over de reizen en is er gelegenheid om vragen te stellen. 

 

Van de ouders/verzorgers verwachten wij dat minimaal één volwassene bij de informatieavond aanwezig is. Tijdens de reisweek hebben wij de verantwoordelijkheid voor uw zoon of dochter en wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent.