https://www.hetwaterland.nl/cp/thumb.php?src=cp/uploads/carrousels/20170621_093040(2).jpg&w=1200&q=85
Schoolplein bovenbouw

Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid
Het kwaliteitsbeleid is er op gericht om permanent de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Dit betekent dat er op diverse terreinen regelmatig onderzoek wordt gedaan naar de kwaliteit en dat zaken die verbeterd moeten worden, opgenomen worden in de plannen van de school. Deze plannen zijn vastgelegd in het schoolplan 2022-2025.
 


Inspectie onderwijs

Op dinsdag 22 en vrijdag 25 februari 2022 bezochten twee inspecteurs van het onderwijs Het Waterland. Het rapport zal binnenkort gepubliceerd worden.