https://www.hetwaterland.nl/cp/thumb.php?src=cp/uploads/carrousels/20170621_093040(2).jpg&w=1200&q=85
Schoolplein bovenbouw

Vrijwillige ouderbijdrage

Alle leerlingen op Het Waterland doen mee aan de activiteiten van onze school. Wij sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we niet, maar dat willen wij ook niet.

 

Scholen mogen ouders wel om een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten binnen of buiten het onderwijsprogramma. Extra activiteiten zijn bijvoorbeeld (buitenlandse) schoolreizen, excursies of sportactiviteiten.