https://www.hetwaterland.nl/cp/thumb.php?src=cp/uploads/carrousels/20170621_093040(2).jpg&w=1200&q=85
Schoolplein bovenbouw

Aanmeldformulier

Let op! Voor leerlingen uit het basisonderwijs.

Deze aanmelding kunnen wij pas in behandeling nemen wanneer wij de volgende documenten hebben ontvangen:

  • Adviesblad met unieke code en vermelding advies Praktijkonderwijs
  • Legitimatiebewijs van aangemelde leerling

Deze documenten (dit kan een foto van het document zijn) moet u per e-mail sturen aan aanmelding@hetwaterland.nl 

 

Voor Zij-instroom

Informatie: zie aanmelding Zij-instroom (VO-leerling) op onze Home pagina.

Voor aanmelding kunt u gebruik maken van onderstaand aanmeldformulier.

* Verplichte velden

Invoer:

Gegevens leerling

Burgerservicenummer *
Roepnaam *
Voornamen (officiële): *
(Voorvoegsel en) achternaam *
Geslacht *
Geboortedatum *
 
Geboorteplaats en land *
Nationaliteit *
Godsdienst
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Mobiel telefoonnummer leerling
Land van herkomst *
Datum per wanneer in Nederland
 

Gezinssituatie

Zijn er nog thuiswonende (half/stief)broers en (half/stief)zus? Zijn er nog andere huisgenoten?
Zo ja, wie?
Zijn (waren) er bijzondere omstandigheden / ingrijpende gebeurtenissen, die een belangrijke invloed hebben (gehad) op de
scheiding
tweede huwelijk
ziekte
ziekenhuisopname
overlijden
werkloosheid
schoolwisseling
vechtscheiding
bijzondere woonsituatie
oorlog / gevlucht
ouder met psychische problemen
Anders:

Ouder/verzorger 1

Relatie tot de leerling *
Of anders:
Ik heb het gezag
Het gezag ligt bij één ouder
Achternaam en voornamen *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Geboortedatum *
 
Geboorteplaats en land *
Nationaliteit *
Godsdienst
Telefoon overdag te bereiken *
Ook te bereiken op telefoon *
E-mailadres *

Ouder/verzorger 2

ALLE gezagdragende ouders/verzorgers moeten de gegevens verplicht invullen!
Relatie tot de leerling
Of anders:
Achternaam en voornamen
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
 
Geboorteplaats en land
Nationaliteit
Godsdienst
Telefoon overdag te bereiken
Ook te bereiken op telefoon
E-mailadres

Belangrijke gegevens leerling

Huisarts
Tel. huisarts
Zwemdiploma

Basisschool

Schoolloopbaan (welke scholen en welke groepen)
Naam huidige school
Huidige groep/klas
Soort school
Geeft u toestemming aan Het Waterland om informatie op te vragen bij de huidige school?

Hulpverlening

Heeft u voor uw kind of andere gezinsleden contact gehad met hulpverlenende instanties? Zo ja, welke?
Jeugdbescherming
Jeugd en Gezinsteam
Psychiatrische zorg (bv. Curium)
GGZ Rivierduinen (bv. Kristal)
Particuliere praktijk
MEE
Anders:
Naam betrokken hulpverlener
Contactgegevens
Periode van hulpverlening
Hulpverleningsdocument
Upload bestand (Max. 268Mb)
Geeft u toestemming aan Het Waterland om informatie in te winnen bij genoemde hulpverleners?

Gezondheid

Bijzonderheden wat betreft gezondheid van uw kind
b.v.: onder behandeling van arts/specialist; opname ziekenhuis; ziekte; ongevalletjes; zindelijkheid; eetproblemen; slaapproblemen; vermoeidheid of anderszins.
Gebruikt uw kind medicatie. Zo ja welke en wat is de dosering? Moment van inname?

Functieontwikkeling

Bijzonderheden wat betreft ontwikkeling van uw kind
b.v.: zwangerschap; bevalling; gedrag; slaap/eetproblemen als baby, peuter, kleuter, basisschoolkind,pubertijd.

Sociaal contact en gedrag

Hoe zou u uw kind omschrijven?
Hoe is het gedrag van uw kind?
Wat ziet u als goede eigenschappen van uw kind?
Wat ziet u als minder goede eigenschappen?
Hoe is uw kind in de omgang met andere kinderen?
Heeft uw kind vaste vrienden/vriendinnen op school
Heeft uw kind vaste vrienden/vriendinnen in de buurt
Heeft uw kind vaste vrienden/vriendinnen elders
bijvoorbeeld bij een club
Gaat uw kind bij voorkeur om met:
volwassenen
leeftijdgenoten
jongens
meisjes
oudere kinderen
jongere kinderen

Zelfstandigheid

Vindt u uw kind zelfstandig
Denk aan: opstaan, aankleden, douchen, tas inpakken, eten klaarmaken, fietsen
Gaat uw kind zelfstandig naar school?

Vrijetijdsbesteding

Wat doet uw kind in zijn vrije tijd?
Op welke sport en of club zit uw kind?
Is uw kind vaak alleen op zijn kamer?
Wat vindt u leuk om samen met uw kind te doen?
Zijn er nog andere bijzonderheden, die voor de hulp aan uw kind op school van belang zijn om te weten?
Handtekening gezagdragende ouder 1 *
Handtekening gezagdragende ouder 2
ALLE gezagdragende ouders/verzorgers moeten ondertekenen!
Handtekening leerling
Is de leerling 12 jaar of ouder dan hebben wij ook een handtekening van uw zoon/dochter nodig i.v.m. het opvragen van gegevens

Akkoord

ik ga akkoord met het opnemen van de aangeleverde gegevens in de administratie van de school *
Ja
* Verplichte velden