https://www.hetwaterland.nl/cp/thumb.php?src=cp/uploads/carrousels/20170621_093040(2).jpg&w=1200&q=85
Schoolplein bovenbouw

Aanmeldformulier

Invoer:

Gegevens leerling

Burgerservicenummer *
Roepnaam *
Voornamen (officiële): *
(Voorvoegsel en) achternaam *
Geslacht *
Geboortedatum *
 
Geboorteplaats en land *
Nationaliteit *
Godsdienst
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Mobiel telefoonnummer leerling
Land van herkomst *
Datum per wanneer in Nederland
 

Ouder/verzorger 1

Relatie tot de leerling *
Of anders:
Ik heb het gezag
Het gezag ligt bij één ouder
Achternaam en voornamen *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Geboortedatum *
 
Geboorteplaats en land *
Nationaliteit *
Godsdienst
Telefoon overdag te bereiken *
Ook te bereiken op telefoon *
E-mailadres *

Ouder/verzorger 2

ALLE gezagdragende ouders/verzorgers moeten de gegevens verplicht invullen!
Relatie tot de leerling
Of anders:
Achternaam en voornamen
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
 
Geboorteplaats en land
Nationaliteit
Godsdienst
Telefoon overdag te bereiken
Ook te bereiken op telefoon
E-mailadres

Belangrijke gegevens leerling

Huisarts
Tel. huisarts
Zwemdiploma

Basisschool

Schoolloopbaan (welke scholen en welke groepen)
Naam huidige school
Huidige groep/klas
Soort school
Geeft u toestemming aan Het Waterland om informatie op te vragen bij de huidige school?

Hulpverlening

Heeft u voor uw kind of andere gezinsleden contact gehad met hulpverlenende instanties? Zo ja, welke?
Jeugdbescherming
Jeugd en Gezinsteam
Psychiatrische zorg (bv. Curium)
GGZ Rivierduinen (bv. Kristal)
Particuliere praktijk
MEE
Anders:
Naam betrokken hulpverlener
Contactgegevens
Periode van hulpverlening
Geeft u toestemming aan Het Waterland om informatie in te winnen bij genoemde hulpverleners?

Akkoord

Handtekening gezagdragende ouder 1 *
Handtekening gezagdragende ouder 2
ALLE gezagdragende ouders/verzorgers moeten ondertekenen!
Handtekening leerling
Is de leerling 12 jaar of ouder dan hebben wij ook een handtekening van uw zoon/dochter nodig i.v.m. het opvragen van gegevens
ik ga akkoord met het opnemen van de aangeleverde gegevens in de administratie van de school *
Ja
* Verplichte velden