https://www.hetwaterland.nl/cp/thumb.php?src=cp/uploads/carrousels/20170621_093040(2).jpg&w=1200&q=85
Schoolplein bovenbouw

Pestprotocol

Op school wordt er alles aan gedaan om op een prettige manier met elkaar om te gaan en pesten te voorkomen. Als school werken we met de methode 'Leefstijl'. Tijdens de lessen 'Leefstijl' worden leerlingen bewust gemaakt van normen en waarden die belangrijk zijn in de omgang met elkaar en in de wereld om hen heen. Het versterken van sociaal-emotionele vaardigheden is voor onze leerlingen belangrijk. We werken met thema's die in alle klassen worden behandeld. Naast deze lessen wordt in de dagelijkse praktijk ook goed gelet of leerlingen en docenten goed met elkaar omgaan. Als kleine school kennen wij onze leerlingen goed, weten wij wat er onder de leerlingen speelt en kunnen wij hier snel op inspelen. De school heeft een positief pedagogisch klimaat. Jaarlijks vullen de leerlingen de vragenlijst over sociale veiligheid in. De resultaten worden in het team besproken en daar waar nodig worden afspraken gemaakt of aangepast. In groepen wordt ook met het programma Rots en Water gewerkt. De praktische lessen richten zich op sociale competenties en het voorkomen maar ook het aanpakken van weerbaarheid en pesten.