Schoolplein bovenbouw

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat momenteel uit:  

 

De  personeelsgeleding:  

  • Mevr. E. Vermeulen (aftredend)
  • Mevr. E. van der Zon
  • Dhr. R. Bout

 

De oudergeleding:  

  • Mevr. M. van de Helm (aftredend)  
  • Mevr. Huizinga-de Kler   
  • Mevr. S. Boon

 

De MR is op zoek is naar een ouder die plaats wil nemen in de MR