Het Waterland is een zelfstandige praktijkschool voor leerlingen die begeleid en gecoacht worden naar werk, zelfstandigheid, vrijetijdsbesteding en waar mogelijk een vervolgopleiding. We staan voor een positief pedagogisch klimaat, waar we uitgaan van respect voor elkaar en waar we recht doen aan individuele verschillen. 
    Vana
 
ACTUEEL Juli 2017
6 juli t/m
22 augustus
 vakantie

JAARPLANNER
VAKANTIEROOSTER                

 vvvvvvavv 


        
Boerhaavelaan 345
2334 EM Leiden
071 5163636


 

Het schooljaar 2016-2017
 .afgesloten met een groot schuimfeest

FIJNE VAKANTIE