Het Waterland is een zelfstandige praktijkschool voor leerlingen die begeleid en gecoacht worden naar werk, zelfstandigheid, vrijetijdsbesteding en waar mogelijk een vervolgopleiding. We staan voor een positief pedagogisch klimaat, waar we uitgaan van respect voor elkaar en waar we recht doen aan individuele verschillen. 
    Vana
 
ACTUEEL Juni- Juli 2017
27 juni Schoolverlatersavond
5 juli Laatste schooldag leerlingen tot 12.30

JAARPLANNER
VAKANTIEROOSTER                

 vvvvvvavv 


        
Boerhaavelaan 345
2334 EM Leiden
071 5163636


 
    
 
Mw.Natasha Slegtenhorst
 is terug uit Malawi
 
Techniek
 :Geslaagd voor
Tweewieler techniek examen
Houtbewerken

lees hier verder

 
Stel je hoort dit
lees meer hierover
   

Reizenweek in
derde leerjaar


Er worden diverse reizen georganiseerd
lees meer 

Mannequin Challenge
Het Waterland


Ook Het Waterland doet
hieraan  mee, het resultaat mag
er zeker zijn.

Bekijk het fimpje
   

Melding bij ziekte of afwezigheid van uw kind
Lees hier hoe en wanneer u
uw kind moet ziekmelden

 

De kunstwerken bij beeldende vorming
  Magazine nummer 11 van februari 2017 is uit.